ICONstyle > Sex & Love > Seksi & Këshilla

Çfarë është seksi i mjaftueshëm? A ka një njësi matëse? Mjaftueshëm seks është një nevojë dhe preferencë individuale. Nuk ka një numër të caktuar herësh, asnjë rregull, veç dëshirave dhe nevojave personale. Gjithsesi kjo kuptohet, në mënyrat se si…